تالار مذاکرات سرمایه گذاری تهران -پردیس 25-26بهمن 96

تالار مذاکرات سرمایه گذاری تهران -پردیس 25-26بهمن 96

بنام خدا

معرفی کلی

تالار مذاکرات سرمایه  گذاری شهری


 " سالن VIP مذاکرات سرمایه گذاری "

 

 

 


25 و 26  بهمن 1396
محل برگزاری : شهر جدید پردیس
پارک علم و فن آوری پردیس

-    مقدمه و ضرورت مسئله
-    سالن مذاکرات
-    زمان و مکان
-    برگزار کنندگان
-    سخنرانان افتتاحیه و اختتامیه
-    اقدامات قبل از اجلاس
-    ساختار میزهای مذاکراتی
-    فرآیند امضای تفاهم نامه
-    تیپ تفاهم نامه فارسی
-    تیپ تفاهم نامه انگلیسی
-    بیان  مطلب بصورت  فهرست  وار

 

 

 


-    مقدمه و ضرورت مسئله :

جمهوری اسلامی ایران در دهه های اخیر در حوزه های علمی و فنآوری توانسته است سرآمد کشورهای منطقه  باشد و رتبه های مناسب جهانی را کسب نماید ولی بنا بدلایل متعدد که خارج از حوصله این مقال است  در حوزه اقتصادی نتوانسته است به موقعیت تعریف شده در برنامه های تعریف شده برسد.
اکنون که در نیمه دوم برنامه بیست ساله و سند چشم انداز توسعه هستیم ازاهداف تعریف شده ، فاصله معنی دار و زیادی  داریم و دلایل آن نیز متعدد است . در بررسی دلایل عدم توفیق در حوزه اقتصادی و توسعه ، اکثر صاحب نظران معتقدند که ریل لازم برای حرکت قطار توسعه در کشور وجود ندارد یا به بیان دیگر با ساز و کار و زیر ساختهای اداری و کسب و کار موجود نمیتوان به توسعه رسید . در یک تشبیه ساده ، فضای کسب و کار و زیر ساختهای قانونی و ساختاری کشوری مانند امارات یا هنگ کنگ شبیه بزرگراه عریض و بدون شیب و بدون مانع است که امکان حرکت فعالین اقتصادی با سرعت مطمئنه و بدون ریسک وجود دارد بدون اما همان مسیر برای فعالین اقتصادی کشورمان به مانند مسیر کوهستانی صعب العبور با موانع زیاد وشیب  تند و ریسک فراوان است و حرکت را یا غیر ممکن و یا بسیار سخت مینماید.
بیان مشکل :
سیستم اقتصادی کشور ، نفت محور و سیستم تمام دستگاههای اجرایی کشور ، پیمانکاری محور میباشد. یعنی اگر نفت بفروش برود و به دستگاههای اجرایی ، پول از مرکز تزریق شود پروژه ها اجرا خواهند شد و رونق اشتغال و کسب و کار خواهد بود و گرنه رکود و توقف خواهد بود.
زیر ساخت لازم برای اقتصاد مقاومتی در دستگاههای اجرایی وجود ندارد.
زیرساخت لازم برای جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی در دستگاههای اجرایی کشور وجود ندارد.
زیر ساخت لازم برای سایر روشهای کسب و کار  در دستگاهای اجرایی وجود ندارد.
فلذا با برگزاری همایش و نمایش و سخنرانی و دستور به هیچ عنوان نتیجه ای حاصل نخواهد شد . همه دلشان میخواهد توسعه  اتفاق بیافتد ولی ریل لازم وجود ندارد. ریل موجود فقط  ریل پیمانکاری و نفتی است.
سیستم اجرایی کشور یک سیستم  باصطلاح تک محوری بوده و انعطاف لازم و توان پذیرش انواع مدلهای توسعه را ندارد کارکنان بی انگیزه و کم کار ، مدیریتها سنتی و ضعیف ، قوانین و مقررات همگی دست و پا گیر ، همه ی عوامل بر خلاف جریان توسعه  میباشد.
پیشنهاد:    
مطالعه  ساختارهای وضع موجود کشور و مدل های توسعه کشورهای دیگر و دلایل عدم توفیق ، ما را به این سمت رهنمون میکند که انقلاب  و دگرگونی اساسی در ساختار اداری و اجرایی و مدیریتی کشور ( فضای کسب و کار ) بوجود بیاوریم لیکن این امر یک موضوع دراز مدت است که فعلا مورد بحث ما نیست.
راهکار کوتاه مدت و سریع الوصولی تحت عنوان مدل  7-4-1  تدوین گشته که در هر دستگاه اجرایی بطور آزمایشی  یا پایلوت اجرا شده ، نتایج فوق العاده ای  را شاهد بوده ایم.
مدل مذکور بر اساس تئوری های مشارکت عمومی – خصوصی ( PPP  ) طراحی شده وسازگار با فضای کسب و کار کشورمان  میباشد .  هم  پایه علمی داشته و در دنیا جواب داده است  ، هم  دقیقا در راستای اقتصاد مقاومتی است و هم بصورت آزمایشی در ایران  اجرا شده و نتایج خوبی داشته است . این مدل در برگیرنده ی تمام روشهای مشارکتی بکارگرفته شده در دنیا میباشد از جمله : بیست و پنج نوع مشارکت مدنی ، هفت نوع  B.L.T ، هشت نوع   B.O.T  ، چهار نوع B.O.O    ، انواع  EPCF  ، انواع فاینانس و ریفاینانس  ، صندوقهای زمین و ساختمان ، روش سهام در پروژه ،هیجده نوع اوراق صکوک و قرضه ، پتانسیل بانک توسعه اسلامی ، پتانسیل بانک جهانی و موسسات مالی  بین المللی وسایرروشهای تامین مالی و مشارکت ./.

 

سالن مذاکرات :
یکی از محورهای اساسی سیستم اقتصاد شهری و سرمایه گذاری مشارکتی بوجود آوردن و یا ارتقاء  حلقه های واسط مابین شرکتهای داخلی و خارجی  با مجموعه مدیریت شهری و آشنایی طرفین با پتانسیل های قابل مشارکت همدیگر  و نهایتا عقد قراردادهای همکاری و مشارکت و سرمایه گذاری میباشد.
تالار مذاکرات vip  سرمایه گذاری ،  قصد دارد از حوزه نظری و بحث و تبادل نظر و سخنرانی و همایش  فرا تر رفته و بعنوان حلقه تکمیلی فرآیند سرمایه گذاری و سرمایه پذیری  ، بصورت عملیاتی نقش آفرینی نماید.
فلذا  بنا داریم در این رویداد ،  دست طرفین کارآفرین داخلی و خارجی را در دست هم نهیم  و با انعقاد تفاهم نامه های همکاری ، زمینه ی  اقدام و عمل را که از تاکیدات مقام معظم رهبری  حفظهم الله تعالی میباشد را  فراهم آوریم .
بر این اساس،  سالن مذاکرات با دهها  میز مذاکره فراهم میشود  و با برنامه ریزی انجام یافته ،  اولا طرفین قبل از اجلاس بواسطه وب سایت اجلاس باهم و با پتانسیل های هم  آشنا شوند و در روز اجلاس نیز با اطمینان بیشتر نسبت به عقد تفاهم نامه  اقدام نمایند.


مدعویین سالن مذاکرات عبارت خواهند بود از :
-    تعداد محدودی از شهرداران و شوراهای اسلامی شهر کشورمان
-    تعداد محدودی از شرکتهای داخلی فعال در حوزه شهری
-    تعداد  محدودی از شرکتهای خارجی فعال در حوزه شهری
-    تعداد محدودی از شهرهای جدید .
-    تعداد محدودی از شرکتهای  دانش بنیان مستقر در پارک علم و فن آوری پردیس .

 


عنوان :
تالار مذاکرات سرمایه گذاری شهری
( با حضور شرکتهای  داخلی و خارجی و نهادهای شهری ) .

زمان :
25 و 26  بهمن 1396
ساعت  ده صبح  تا 19 عصر .

برگزار کنندگان :
-    شرکت عمران شهر جدید پردیس
-    شرکت مهندسین مشاور شیب راه تدبیر
-    شرکت پیشگامان توسعه جهانشهر
-    مدرسه مجازی سرمایه گذاری و مشارکت
-    پارک علم و فن آوری پردیس

 

 

 

    برنامه  زمانی تالار :

ردیف    روز    مورخه    ساعت    برنامه
1    چهارشنبه
    25 بهمن    9. صبح    پذیرش مهمانان داخلی و خارجی
2    چهارشنبه    25 بهمن    10 صبح    برنامه افتتاحیه و پرزنت  تعدادی از شرکتهای خارجی
3    چهارشنبه    25 بهمن    12 ظهر    افتتاح تالار مذاکرات و شروع بکار میزها
4    چهارشنبه    25 بهمن    14 بعد ظهر    نماز و نهار و ستراحت کوتاه
5    چهارشنبه    25 بهمن    15 تا 18    فعالیت میزها ی  مذاکرات
                
6    پنجشنبه    26 بهمن    9.30 صبح    پذیرش مهمانان داخلی و خارجی
7    پنجشنبه    26 بهمن    10 صبح    آغاز بکار تالار مذاکرات
8    پنجشنبه    26 بهمن    14 بعد ظهر    نماز و نهار و استراحت کوتاه
9    پنجشنبه    26 بهمن    15 تا 18    فعالیت میزهای مذاکرات
10    پنجشنبه    26 بهمن    18 تا 19    برنامه اختتامیه و ارائه گزارش تالار .

 

 

 

 

-    اقدامات قبل از اجلاس :
1-  کلیه شهرداریها و شرکتهای داخلی و خارجی  و شهرهای جدید علاقمند به حضور در سالن مذاکرات میبایست مشخصات پروژه ها و یا خدمات قابل سرمایه گذاری یا سرمایه پذیری را به دفتر مجری ارسال دارند.
2- دبیرخانه اجلاس نسبت به انتشار آنها در وب سایت اجلاس جهت آشنایی سرمایه گذاران فرضی  و اطلاع رسانی به مدعویین از چند روز قبل اقدام خواهد نمود. بطوریکه شرکتهای داخلی و خارجی  چند روز قبل از اجلاس خواهند توانست با فرصتهای سرمایه گذاری شهرهای مد نظر آشنا شوند و شهرداریها هم خواهند توانست با رزومه و سوابق و توانمندیهای مالی و اجرایی شرکتهای مدعو  آشنا شوند تا در روز اجلاس طرفین با شناخت اولیه نسبت به عقد تفاهم اقدام نمایند.
3- آماده نمودن کارت ویزیت دو زبانه فارسی و انگلیسی برای طرفینی که قصد حضور در میزهای مذاکراتی را دارند.( این کارت ها به سلیقه هر اداره یا شرکت توسط خودشان تهیه خواهد شد و در روز اجلاس بر روی میز های مذاکراتی قرار خواهد گرفت ).
4- آماده نمودن کاتالوگ و لوح فشرده  فرصتهای سرمایه گذاری توسط شهرداریها و شرکتهای عمران شهرهای جدید  و شرکتهای خصوصی و دولتی برای ارائه به سرمایه گذاران در سالن مذاکرات و استقرار در روی میز  مخصوص خودشان.
5- آماده نمودن کاتالوگ و لوح فشرده شرکتهای داخلی و خارجی توسط خودشان  برای ارائه به شهرداریها و شهرهای جدید .
نکته :
به جهت محدودیت مکانی ،  امکان استفاده از بنر ، استند ،  تابلو تبلیغاتی ، پرچم بزرگ یا سایر احجام  به غیر از آنهایی که قابلیت استقرار در روی میز مذاکره داشته باشند وجود ندارد .
6-   نفرات حاضر در میز مذاکرات محدود خواهند بود و قبلا اسامی آنها قطعی و کارت حضور در سالن مذاکرات به اسامی مذکور صادر خواهد شد فلذا از سوی شرکتها و شهرداریها  و شهرهای جدید می بایست  اسامی افرادی که قدرت مذاکراتی بالایی دارند  به دبیرخانه اجلاس اعلام شود.
-    چیدمان میزهای مذاکراتی:
الف ) سالن مذاکرات از چهار قسمت تشکیل خواهد شد:
1-    قسمت اول محل استقرار میزهای شرکتهای خارجی.( پیش بینی پانزده میز).
2-    قسمت دوم محل استقرار میزهای شرکتهای داخلی .( پیش بینی ده میز ).
3-    قسمت سوم محل استقرار میزهای شهرداریها.( پیش بینی بیست میز ).
4-    قسمت چهارم محل استقرار میزهای شهرهای جدید . ( پیش بینی سه میز ) .
5-    قسمت پنجم محل استقرار میزهای پشتیبان.( جمعا  سه میز) .
6-     قسمت ششم  محل استقرار میزهای تعدادی از شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری ( سه میز ) .
7-    ضمنا تعدادی از شهرداریها  و  شرکتها و افرادی که تمایل به  ابتیاع میز ندارند فقط  برای  بازدید  و  مذاکره   در  تایم  مشخص ثبت نام و در تالار حضور خواهند  یافت  .
جمعا حدود  51 میز  .

ب) برای هر شرکت یا شهرداری  یک میز با تعداد حداقل  چهار یا پنج صندلی  در اختیار قرار خواهد گرفت .
ج) بر روی هر میز اقلامی از قبیل : کارت ویزیت ، پرچم رومیزی ، نمونه کاتالوگ و لوح فشرده  یا آلبوم سوابق و رزومه میتواند قرار گیرد. به لحاظ محدودیت فضا  امکان استقرار بنرو استند و سایر اقلام تبلیغاتی حجیم و تلویزیون و کامپیوتر( به غیر از لب تاپ ) وجود نخواهد داشت.
د ) مساحت  هر میز حدود  دو  متر مربع  پیش بینی شده است .
ج ) برنامه نماز و نهار و پذیرایی های  میان وعده  در مجاورت تالار  برای کلیه  اعضای حاضر  پیش بینی شده است .


-    فرآیند امضای تفاهم نامه:
الف) قبل از اجلاس
1-    آشنایی  طرفین از طریق وب سایت اجلاسیه با همدیگر ومطالعه پروژه مد نظر.
2-    تماس های  طرفین با همدیگر جهت تبادل اولیه اطلاعات.
ب) روز اجلاس
3-    مراجعه به میزهمدیگر بصورت میزبان یا میهمان  در روز اجلاس در سالن مذاکرات و انجام مذاکرات حضوری و تکمیلی و تبادل کارت و کاتالوگ و ...
4-    تدوین و امضای تفاهم نامه برابر تیپ ارائه شده از سوی اجلاس در سه نسخه.
5-    ارائه هرسه نسخه به میز مخصوص دبیرخانه همایش جهت ثبت اندیکاتور و  ممهور نمودن تفاهم نامه ها به مهر اجلاس و ارائه دو نسخه به  طرفین و بایگانی نسخه سوم در دبیرخانه اجلاس .
ج ) ستاد پیگیری تفاهم نامه ها

6-     ستادی متشکل از  نمایندگان حاضر در تالار  تشکیل میشود  تا پیگیری مستمر  تفاهم نامه ها را به عهده گرفته  و مراحل اداری آنها را پیگیری و به مرحله قرارداد برساند .

 

 

 

-    تیپ تفاهم نامه فارسی :
«يادداشت  تفاهم »

    اين تفاهم نامه بر اساس ماده ده قانون مدني و قانون  حمایت از سرمایه گذاری  به شرح زير منعقد مي‌گردد :
ماده يك . طرفين
طرف اول : شهرداري یا سازمان یا شرکت ...... به نمايندگي آقاي ........ (شهردار / مدیر عامل.....) كه منبعد «شهرداري / سازمان / شرکت » ناميده مي‌شود.
طرف دوم:  شركت ............... به نمايندگي آقاي ............ (مديرعامل) كه منبعد «طرف مشاركت یا سرمایه گذار» ناميده مي‌شود.
ماده دو . موضوع
طرفين علاقمندي خود را جهت سرمايه‌گذاري مشاركتي در طرح‌هاي زير اعلام نمودند:
1-2. .............................................................................................................................................................. .
2-2. .............................................................................................................................................................. .
3-2. .............................................................................................................................................................. .
ماده سه . تعهدات
1-3. «شهرداري» اطلاعات اوليه راجع به هر يك از پروژه‌هاي موضوع تفاهم‌نامه را حداكثر تا پانزده روز به «طرف مشاركت» ارائه خواهد نمود.
2-3. «طرف مشاركت» پيشنهاد و طرح اوليه خود را در خصوص پروژه مورد توافق حداكثر تا سي روز از دريافت مدارك
بند1-3 به «شهرداري» ارائه خواهد نمود.
3-3. سپس مقدمات پي‌گيري‌هاي بعدي و اخذ مجوزهاي لازم براي انعقاد قرارداد از سوي طرفين اقدام خواهد شد.
ماده چهار . ساير شرايط
1-4. اين تفاهم‌نامه هيچ گونه بار مالي و حقوقي براي طرفين نداشته و صرفاً به منزله اعلام علاقمندي جهت همكاري مشترك مي‌باشد و پس از طي مراحل لازم و در صورت توافق طرفين قابليت تبديل به قرارداد را خواهد داشت.
2-4. اعتبار اين تفاهم نامه تا حداكثر شصت روز از تاريخ انعقاد آن مي باشد.
ماده پنج . آدرس طرفين
طرف اول : ايران – شهر ...... ، تلفن : ........-0098
طرف دوم :................

                                                                                 شهرداری/سازمان:                                                                                   طرف مشاركت:

 


-    تیپ تفاهم نامه انگلیسی :
((Agreement of Understanding))
This agreement is signed in accordance with clause number ten of civil law and municipality investment principles as following:
Clause one: Parties
Party one: Mr. ……. (…… mayor) representing …… municipality that hereafter will be mentioned as "Municipality".
Party two: Mr. …………….… (Executive manager) representing …….……… that here after will be mentioned as "Cooperating Party".
Clause two: Subject
The Parties announce their fields of interest for investment as following :
2-1. …………………………………………………………………..……………… .
2-2. …………………………………………………………..…………………… .
2-3. …………………………………………………………………………..……… .
Clause three: Obligations
3-1. "Municipality" will provide the "Cooperation party" with the primary information about the projects of agreement within 15 days.
3-2. "Cooperation party" will present the suggestions and primary design of the agreed project within 30 days from receiving the documents mentioned in clause 3-1.
3-3. Furthure follow-ups and required permissions will be done and obtained by both parties.
Clause four: Other conditions
This agreement is of no financial and jurisdictional obligations for both parties and is only considered as a sign of interest in cooperation wich can be turned into a contract after both parties agreement.
Clause five: Parties addresses
Party one: Municipality building, Saat square.
…….. , IRAN , Telephone : +98-……….
Party two: ……………………………………………………….…………………..
…….. municipality:                                                        Party:
……….      mayor                                                             ………….
……..………………..

بامید موفقیت  کشور عزیزمان در جذب سرمایه های داخلی و خارجی
"والسلام

بنام خدا
شرایط و فرآیند  نحوه ثبت نام در تالار مذاکرات سرمایه گذاری داخلی و خارجی  ( حوزه عمران شهری ) .
پردیس – تهران – 25 و 26 بهمن 1396
گروه    نوع خدمات    خدمات جنبی    امکان تبلیغ    قیمت به تومان


الف    
میز  دو روزه    میز  با چهار یا پنج صندلی
پذیرایی نهار  
پذیرایی میان وعده ها
ثبت تفاهم نامه ها     امکان مذاکره با اعضای تالار،   امکان استقرار پرچم رومیزی  و بزرگ
امکان توزیع کارت ویزیت  و کاتالوگ
امکان توزیع بسته های مشارکتی
امکان استقرار لب تاب    هر میز  با یک نفر برای دو روز
سه میلیون تومان

ب     
میز یک روزه    میز با چهار یا پنج صندلی
پذیرایی نهار  
پذیرایی میان وعده ها
ثبت تفاهم نامه ها    امکان مذاکره با اعضای تالار،   امکان استقرار پرچم رومیزی  و بزرگ
امکان توزیع کارت ویزیت  و کاتالوگ
امکان توزیع بسته های مشارکتی
امکان استقرار لب تاب     هر میز  با یک نفربرای یک روز
دو میلیون تومان

ج    
حضور بدون میز
دو روزه    پذیرایی نهار
 پذیرایی میان وعده ها
ثبت تفاهم نامه ها    امکان مذاکره با اعضای تالار،   امکان توزیع کارت ویزیت وکاتالوگ و بسه های مشارکتی فرصتهای سرمایه گذاری    
پانصد هزار تومان

د    
حضور بدون میز  یک روزه    پذیرایی نهار  
پذیرایی میان وعده ها
ثبت تفاهم نامه ها    امکان مذاکره با اعضای تالار،  توزیع کارت ویزیت وکاتالوگ و بسته های مشارکتی فرصتهای سرمایه گذاری     
سیصد هزار تومان

ضمنا هزینه  هر نفر اضافی  سیصد هزار تومان میباشد .(  شامل خدمات مربوطه و  پذیرایی خواهند بود ) .
-    فرآیند ثبت نام  و حضور :
1-    نسبت به انتخاب گروه ثبت نامی از جدول فوق  ( الف – ب- ج- د ) اقدام فرموده و فرم ثبت نام را تکمیل فرمایید  .
2-    واریز مبلغ انتخابی به شماره کارت  9873- 6676- 1011- 5892  بانک سپه – بنام آقای  مهدی کرباسی .
3-    ارسال فرم  تکمیل شده ثبت نام به شماره فاکس   33298087 – 041  و نیز  تماس تلفنی برای  اطمینان از انجام ثبت نام  با شماره های زیر .
4-    حضور  در ساعت  9 صبح روز چهارشنبه مورخه 25 بهمن 1396 در محل تالار ودریافت کارت  حضور و  تحویل میز  و اقلام تبلیغاتی  و سازماندهی اولیه .
5-    شروع مراسم  افتتاحیه ساعت  10 صبح همان روز و شروع بکار سالن مذاکرات ساعت 12 همان روز .
(مراسم افتتاحیه شامل  خیر مقدم و یک سخنرانی کوتاه و سپس  پرزنت ده شرکت خارجی هر کدام  شش دقیقه)  .
6-    مراسم اختتامیه ساعت 18 روز دوم پنجشنبه مورخه 26 بهمن 1396 در محل تالار .
7-    برنامه تالار در چهار تایم خواهد بود :
-    قبل از ظهر چهارشنبه ( 10 تا 13 ) .
-    بعد از ظهر چهارشنبه ( 14 تا 18 ) .
-    قبل از ظهر پنجشنبه  ( 10 تا 13 ) .
-    بعد از ظهر پنجشنبه  ( 14 تا  19 ) .
8-    برای کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی لازم میتوانید با شماره های زیر در تماس باشید :
-    آقای علی عبدالهی 09128017287
-    آقای ناصر کرباسی 09373733662
-    تلفکس 33298087 – 041

نکته :
-    به  جهت محدودیت مکان ، امکان غرفه سازی ،  نصب بنر و  سازه های تبلیغی و ماکت و سایر احجام وجود ندارد .
-    با عنایت به نوع سالن ، امکان پخش  اصوات  و فیلم  وجود ندارد .
-    با توجه  به وجود سیستم کنترل و نظارت در دو  درب ( ورود ی اصلی مجتمع ) و ( ورودی سالن تالار) ، امکان ورود کسانی که ثبت نام ننموده اند به هیچ عنوان وجود نخواهد داشت .
-    مترجم  اختصاصی به عهده ی  ثبت نام کنندگان میباشد ولی در هر میز خارجی  مترجم  پیش بینی شده است  .
-    کلیه هزینه های رفت و آمد  و ترانسفر و هتل  به عهده ثبت نام کنندگان میباشد .

-    فرم ثبت نام :

ردیف

نام نام خانوادگی

سمت

موبایل

تلفن ثابت با کد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                

 

 

 

 

 

 

 

اینجانب یا اینجانبان به شرح جدول فوق  با انتخاب گروه  ......   مبلغ   ............   تومان  بابت هزینه حضور در تالار مذاکرات سرمایه گذاری  به شماره کارت    9873- 6676- 1011- 5892  بانک  سپه  بنام آقای مهدی کرباسی واریز نمودیم .

 

امضاء