تامین مالی

فرصت های سرمایه گذاری شهرداریهای کشور

برنامه ریزی در حقیقت نوعی محاسبه گری و انتظام بخشی به فعالیت ها برای رسیدن به اهداف مشخص به شمار می آید . ( طالب و عنبری ، 1385 ) در واقع برنامه ریزی ، نظم و ترتیب پویایی است که در طول سده های گذشته تغییرات زیادی به خود دیده است . در جدول شماره یک خط زمانی تغییرات فوق و فلسفه های برنامه ریزی از سال 1900 میلادی تا سال 1990 را نشان می ده لیست فرصتهای سرمایه گذاری شهرداریهای کشور در حال جمع آوری میباشد ، تعدادی از این فرصتها به شرح لیست زیر میباشند.
تبریز
تهران
مشهد
بیرجند
سنندج
ارومیه
گرگان
رشت
شهرداریهای کشور میتوانند جهت ارائه رایگان فرصتهای سرمایه گذاری خویش ، اطلاعات مربوط به بسته های مشارکتی خود را به آدرس info@nadimiran.ir ایمیل نمایند ، برای معرفی فرصت های سرمایه گذاری شهرداری خودتان به قسمت ثبت نام مراجعه فرمایید